Ansvar og Funktioner

Ansvar og Funktioner

i Gråsten Rideklub af 2004 (GRR4)

Bestyrelsen

 

Klubbens formand

Tegner klubben ud af til

Behandler/videresender henvendelser fra klubber og medlemmer til forbundet.

Modtager/behandler post/henvendelser fra kommunen, distriktet, forbundet og øvrige medlemmer.

Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i DRF og Distrikt 8.

 

Kasserer

Fører klubbens regnskab

Opkræver kontingent og medlemskab

Sørger for betalinger i forhold til den daglige drift.

Kassereren fremlægger regnskabs- og budgetstatus hver 3. måned for den øvrige bestyrelse på bestyrelsesmøde.

Kassereren foranlediger regnskabets revidering og status samt driftsregnskabet underskrevet af klubbens revisor 14 dage før generalforsamlingen. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Sørger for at indberette medlemstal med mere til DRF og kommunen.

 

Sekretær

Sekretæren fører klubbens officielle korrespondance.

Sørger for dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder.

Tager referat ved bestyrelsens ordinære møder og sørger for at få dette hængt op i klubben samt få det sendt ud til bestyrelsen og webmaster, som lægger dette på hjemmesiden.

Post sendt til sekretæren fordeles til relevante udvalg.

Ansvarlig for korrekt registrering af personer i udvalg.

Sørger for opdatering af kluboplysninger diverse steder.

 

Øvrige medlemmer

Har hver deres punkter, som de er ansvarlige for – se bestyrelsesliste.

Deltager i bestyrelsesmøder.

Udfører administrerende opgaver, som er vedtaget på bestyrelsesmøder.

Tegner klubben ud af til.

Arrangerer arbejdsdag

Sørger for at arrangere reparation/vedligeholdelse af de områder, som klubben er ansvarlig for.

 

Festudvalg

Arrangerer julefrokoster og diverse fester i klubregi.

 

Stævneudvalg

Holder sig ajour med ændringer i Dansk Ride Forbunds reglementer.

Sørger for at søge om godkendelse af stævner/proportioner.

Sørger for booking af dommere og banebygger.

Sørger for folk til sekretariat, skrivere til dommere og banepersonale.

Sørger for at administrere anmeldelser, lave starttider med mere med webmaster.

Sørger for indberetning af resultater.

Copyright © All Rights Reserved - Webmaster Line Weber - line-weber@hotmail.com