Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler

i Gråsten Rideklub af 2004 (GRR4)

Sikkerhedsregler

 

Sikkerhedsregler og læs mere på Dansk Ride Forbunds hjemmeside her

 

1. Alt tyveri på GRR4´s område er strengt forbudt og politianmeldes.

2. Rygning er kun tilladt udendørs ved de opstillede kummer.

3. Orienter dig om klubbens forholdsregler ved brand og ulykker. - se hjemmesiden.

4. Der opfordres til at alle hunde føres i snor på klubbens område, skader forsaget af hunde der ikke føres i snor, hæfter hundens ejer for.

 

 

5. Alle der færdes på GRR4´s område, skal anvende sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning.

6. Alle under 16 år skal bruge sikkerhedsgodkendt ridehjelm under håndtering af hesten/ponyen i alle henseender.

7. Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hest/pony. Fodtøj under ridning skal have en lille hæl, sidde fast på foden og være lukket.

8. Alle under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest under springning, klubben anbefaler at voksne også rider med vest under springning.

 

9. Lad aldrig 2 heste/ponyer passere hinanden, hvis den fri passage er under 2 meter bred.

10. Det er forbudt at råbe og løbe i stalden.

11. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af striglekasser, fodertønder, hønet o.lign.

12. Der må kun trækkes med 2 heste/ponyer på én gang, hvis man er over 16 år, dette sker desuden på eget ansvar.

13. Det er forbudt at fastgøre sig til hesten/ponyen.

14. Før altid hesten/ponyen i enten grime og snor, eller en trense.

15. Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

16. Efterlad aldrig din hest/pony uden opsyn på striglepladserne eller i den lille ridehal.

17. Ryd op og fej efter dig selv og din hest/pony – både før og efter ridning.

 

18. Ryttermærke 1 eller færdigheder dertil for at opholde dig alene i stalden.

19. Ryttermærke 2 eller færdigheder dertil for at deltage i fri ridning.

20. Ryttermærke 3 eller færdigheder dertil for at trække heste til/fra mark.

 

21. Der må ikke rides i terrænet efter mørkets frembrud.

22. Ridning i terrænet er på eget ansvar, medbring altid en mobil tlf. I tilfælde af ulykke, informer andre om du rider af sted.

23. Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vide hensyn overfor andre trafikanter, når der rides ud

24. Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

 

25. Al undervisning skal kordineres med bestyrelsen.

26. I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/ eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere

27. Løse heste/ponyer er kun tilladt i den lille ridehal, max. 2 heste, KUN UNDER OPSYN, Ridende ekvipager har 1. Prioritet, men indgå altid en dialog og husk at være en klubkammerat. Husk at ordne bunden der hvor din hest/pony har rullet sig eller trådt den op.

28. Springning uden for undervisning er kun tilladt hvis der er en hjælper på jorden på min. 16 år tilstede.

29. Der rides venstre mod venstre på alle GRR4´s ride arealer.

30. Du skal behandle hesten/ponyen ordentligt under ridning og håndtering, dvs. ingen uhæmmet brug af spore, ingen anvendelse af pisk udover alm. irettesættelse og korrektion, ikke flå/rive/save hesten i munden.

31. Alle skal samle lort i begge ridehaller før eller efter ridning, også selvom din hest/pony ikke har lavet lort.

32. Longering tilladt i det lille ridehus, samt på udendørs banen med det hvide plastik hegn. Ridende ekvipager har 1. Prioritet, men indgå altid en dialog og husk at være en klubkammerat.

 

33. Giv besked hvis du ser noget der er i stykker så det kan blive repareret.

34. Brug din sunde fornuft.

 

 

 

 

Opdateret 21 maj 2017

Copyright © All Rights Reserved - Webmaster Line Weber - line-weber@hotmail.com