Retningslinjer ift COVID-19 i Gråsten Rideklub

Skærpede retninglinjer ift Covid-19 virus. De seneste opdateringer vil ses her. Vi ved godt at det går stærkt lige nu, jeg samler det hele her, med nyeste opdatering øverst. Pas godt på hinanden / Helle

23-05-2020
Vaskepladser / striglepladser er igen åbne. Hallerne er åbne for max 8 ryttere ad gangen. Udefra kommende ryttere sadler stadig op udendørs. Sundhedsmyndighedernes retningslinier i forhold til hygiejne og forsamliger på max 10 personer skal stadig efterleves.
/Helle

21-03-2020
Politiet har præciseret nogle spørgsmål i forhold til hestehold. De kommer her:

 Må en ridehal anvendes til rideundervisning?

Nej. Når der foregår rideundervisning, er ridehallen et sted, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter.

 Må private opstaldere møde op og pleje deres heste, herunder motionere dem i en ridehal?

Man må gerne møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. 

I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen. 

Motionering i ridehal

I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter eller longering. Dvs. at motionering generelt er et krav. 

Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal. Der må dog ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.

 Må erhvervsdrivende rideskoler og stutterier mv. med ridehal benytte denne til motionering af heste?

Ja. Ejere og ansatte på rideskoler og stutterier må gerne motionere rideskolens eller stutteriets heste i ridehallen, idet der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter eller longering. Dvs. at motionering generelt er et krav. 

Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal. 

Men der må ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.

Opsummering heraf:

Skulle nogen i henhold til ovenstående have behov for at anvende ridehallen, bedes dette informeret til Randi eller Kirstine forud for anvendelsen. Det er ikke for at checke op på jer om det nu kan være rigtigt, at i skal benytte ridehallen, men for at have dokumentation i orden, hvis der måtte komme et tilsyn. Vi tror på, at hver især af jer har den fornødne dømmekraft til at vurdere, hvornår i har behov for anvendelse af ridehal (ungheste og heste med særligt temperament). Dvs. i kan ikke bruge ridehallen, bare fordi det er mørkt udenfor.

I henhold til ovenstående kan ejerne af stedet og underviserne dermed anvende ridehallerne i det fornødne omfang det er nødvendigt til motionering og ridning af rideskolens heste. Idet det er så bredt formuleret, bliver det ikke nedskrevet og dokumenteret ift evt tilsyn.

Ved spørgsmål er du som altid meget velkommen til at ringe.

På vegne af bestyrelsen… god dag.

19-03-2020
Der er desværre kommet nye tiltag fra DRF og hermed er DRF´s opsamling på, hvordan ridesporten SKAL håndtere Corona-krisen – foreløbigt frem til og med 30. marts 2020.
1. Alle indendørs faciliteter (ridehaller) skal lukkes for al aktivitet

2. Klubbens ledelse kan kun i helt ekstraordinært særlige tilfælde, og med begrundelse i hestevelfærd, vælge at dispensere fra ovennævnte
– i dette tilfælde anbefaler DRF klubbens ledelse at kontakte den lokale politimyndighed og gøre opmærksom på årsagen til denne dispensation

3. Al indendørs undervisning, herunder privat undervisning, holdundervisning og ride-/elevskoleundervisning, skal aflyses

4. Adgang til stald skal begrænses til maks. 10 personer ad gangen
– DRF anbefaler klubberne at udarbejde skemaer for hvornår, i løbet af dagen, ryttere og hesteejere kan få adgang til stalden

5. Tilkørende fagpersonale (dyrlæger, beslagsmede, sadelmagere samt øvrige behandlere) – aflys alle ikke-akutte besøg

Frem til og med 30. marts 2020 har vi i ridesporten to altoverskyggende ansvar at forholde os til:
– Respektere myndighedernes forbud og opfordringer og medvirke til at begrænse spredning af Corona-virus
– Efterleve dyreværnsloven og sikre at hestenes velfærd varetages på ansvarlig vis


Opsummering heraf:
Som følge af ovenstående er det slet ikke muligt at benytte hallerne. Skulle nogen have mulighed for at dispensere derfra, send da en begrundet redegørelse til bestyrelsen, der videresender dette til den lokale politimyndighed for dispensation.
All undervisning kan nu kun foregå udendørs. Myndighedernes udmelding tillader, i meget begrænset omfang, udendørs aktiviteter. DRF skriver, at det vil være muligt, at gennemføre undervisning i yderst begrænset omfang (én eller få ryttere ad gangen) samt for privatryttere at motionere deres heste udendørs – f.eks. på bane eller i terræn. Det forudsætter dog grundig koordinering fra klubbens side, da det skal sikres, at alle holder behørig afstand til hinanden.

Skemaerne for adgang til rideskolen fortsætter – Max 10 personer. Dog reduceres tiden fra på lørdag til 2 timer pr. hest/pony pr. dag. Kan man ikke nå det indenfor den tid, kan man få Randi til at hjælpe (mod betaling) eller bede om en 3. time i sene aftentimer, hvor der er mørkt.

Der må max være 4 på den store udendørsbane og 3 på den lille.

Forældrehjælp i stalden skal begrænses så meget som muligt. Hent ikke dine børn i stalden, men vent i bilen på p-pladsen.

Tilkørende fagpersonale (dyrlæger, beslagsmede, sadelmagere samt øvrige behandlere) – skal aflyses, med mindre det er akutte besøg. Ved akutte besøg, underrettes Randi ift staldpersonale OG Kirstine ift tids-skema

Alle andre forhold fortsætter som i de seneste retningslinjer, der er forelagt.

Ring, hvis spørgsmål.

På vegne af Bestyrelsen

18-03-2020
Kære alle medlemmer

Grundet de nyeste retningslinjer fra myndighederne ifht COVID-19 virus, har vi udarbejdet et skema der har til hensigt at sprede besøgene i klubben så meget som muligt i løbet af dagen. Sidste nye udmelding fra bestyrelsen får I her. Selve skemaerne kan ses i vores facebookgruppe “Kun for medlemmer”. Vi står sammen om det her, hjælper hinanden og ser frem til mere normale tider igen.

Hermed opdaterede skemaer
Der er kommet rigtig mange gode tilbagemeldinger fra mange af jer i løbet af dagen. Alle har udvist stor forståelse for at vi skal være forsigtige. Hvis der har været frustrationer, har disse været forbundet med bekymring om hestenes velfærd. Vi skal ikke gå på kompromis med pasning af hestene, men øvelsen med skemaet har til hensigt at sprede besøgene på rideskolen mest muligt. Derfor er holdningen, at vi forsøger at finde en løsning for dem, der er allermest pressede i tid og ikke kan få skemaet til at gå op. Ring til Kirstine eller én af de andre bestyrelsesmedlemmer for at få afklaret evt spørgsmål.
Vigtigst er stadigvæk, at vi bruger vores sunde fornuft, er hjælpsomme og står sammen….på afstand!
Få ændringer: Undervisere er ikke på listen, da de får det passet ind på tidspunker i forhold til deres undervisning og at der ikke er for mange på rideskolen. De forældre der hjælper deres børn med pasning osv er taget af listen. Det betyder ikke at de ikke kan være på rideskolen og hjælpe. De forældre det drejer sig om, kan lige ringe til Kirstine for at få en forklaring (29427988).
Som udgangspunkt er hallerne lukket. Såfremt vejret ikke tillader udendørsridning/-aktivitet, kan man benytte hallerne, dog max 2 personer i den lille hal og max 4 i den store hal (underviserne er undtaget da de sidder i “bur”).
Der må max være 10 personer på rideskolen på samme tid – udover underviserne og staldpersonale. Undtaget er ligeledes dyrlæger og smed. Massører tillades i det omgang det er nødvendigt og de er instrueret i vores retningslinjer om at deres arbejde udføres i hestens boks.
Se skemaet, som meget gerne skulle være i overensstemmelse med det aftalte. Max 10 personer. Personer med særlige arbejdsmæssige forpligtelser har 1. prioritet (sundhedssektor, skiftende arbejdstider etc). 
Banerne ordnes (næsten dagligt) 6.30 – 7.30 og der skal altid gives plads dertil.
Medlemmer, der ikke har opstaldet pony/hest på rideskolen, kan modtage undervisning udendørs, men kan ikke komme ind på rideskolen… slet ikke. Underviserne sikrer ,at disse ryttere er informeret tilstrækkeligt derom.
Husk at holde afstand og tag hjem når dit arbejde med din hest/pony er gjort – også selvom du stadig har tid ihht din booking.
Hjælp hinanden med ud- og indlukning af heste, hvis det er nødvendigt.
Igen, igen…. spørgsmål, da ring til Kirstine på 29427988 eller én af de andre bestyrelsesmedlemmer.
På vegne af Bestyrelsen
Kirstine Marie Krag Andreasen

Følgende er stadig gældende:

Derudover vil vi også henvise til seneste nyt fra Dansk Rideforbund i forhold til afholdelse af stævner osv.

På vegne af bestyrelsen
Kirstine

Indlæg oprettet 32

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen