Dagsorden d. 01/07-2024

Dagsorden d. 01/07-2024

Dagsorden:

 • RBC-stald (udgår pga. ferie)

 • Gennemgang af referat fra sidste møde

 • Ansøgninger til div. fonde

 • Undervisning

 • Økonomi

 • Landsstævne

  • Økonomi, stævne, stald & køkken

  • Stævnerapport
 • Indkomne forslag
  • Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 30/06-2024 kl. 20.00
 • Eventuelt

 

** Indkomne forslag skal gerne være bestyrelsen i hænde senest kl. 20 dagen før næste planlagte bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan altid kontaktes på info@grr4.dk