Dagsorden d. 03/06-2024

Dagsorden d. 03/06-2024

Dagsorden:

 • RBC-stald

 • Gennemgang af referat fra sidste møde

 • Økonomi

 • Undervisning

 • Nyt kursus planlagt ved Trine Mittag d. 12/06-2024

 • Fonde – ansøgninger

 • Indkomne forslag**

  • Hjemmesiden

  • Links til vores sponsorer ved landsstævnet

  • Opdateret sportsudvalg

  • Køkkenet

 • Eventuelt 

 

** Indkomne forslag skal gerne være bestyrelsen i hænde senest kl. 20 dagen før næste planlagte bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan altid kontaktes på info@grr4.dk