Dagsorden d. 06/05-2024

Dagsorden d. 06/05-2024

Dagsorden:

 • RBC-stald

 • Gennemgang af referat fra sidste møde

 • Ekstraordinær general forsamling og medlemsmøde

 • Sønderborgordningen

 • Tilbud på nivellering

 • Baneplaneren

 • Geopad i ridehallen

 • Internet + kabler udendørs

 • Nye bogstaver i ridehallen

 • Musikanlæg/mikrofon

 • Friluftsrådets fond

 • Udskiftning af låse/nøgler

 • Økonomi

 • Indkomne forslag

  • Ridelejr

  • Forslag til undervisere

 • Eventuelt (fast punkt)