Bestyrelsen sætter nu fokus på: ¨Overholdelse af regler¨

Bestyrelsen sætter nu fokus på: ¨regler¨

Igennem en lang periode er overholdelse af klubbens regler kommet frem igen og igen som et ønske. Derfor sætter bestyrelsen nu fokus på: ¨Overholdelse af regler¨

Hos GRR4 er reglerne opdelt i flg. områder :

Skulle en regel blive tilsidesat, så har bestyrelsen besluttet, at vi nu går forrest og henvender os til medlemmet og får italesat reglen. Vi henstiller til, at man som medlem imødeser vores henvendelse positivt, hvis man skulle blive kontaktet af et medlem fra bestyrelsen, og inden man bliver sur over en henvendelse huske på, vi gøre kun det som medlemmer efterspørg. Og dernæst skal vi alle huske, at klubbens regler er lavet ud fra tanke om hestevelfærd, sikkerhed, og fælles forståelse for hinanden.

Det er klart, at et mix mellem hestevelfærd, sikkerhed eller en evt. genoptræning af heste i Gråsten Rideklub kan gøre det nødvendigt at give en tidsbegrænset dispensation.

Derfor er det besluttet, at klubbens medlemmer kan søge om at få en tidsbegrænset dispensation. Dette sker ved skriftlig henvendelse til info@grr4.dk, og kan kun gives af bestyrelsen. Når en tidsbegrænset dispensation er godkendt, vil det blive informeret ud i vores facebook gruppe.

Vi har intet at skjule, men informationen om dispensation vil blive oplyst på hestens navn, samt hvad den har fået lov til.

Vi ikke øsnker informationer eller navne på rytter, smed, dyrlæge, forældre m.m oplyst på vores kanaler, selv om dispensation også kan gælde ene eller flere personer.

/ Bestyrelsen